General layout and dimensioning: Translating your functional requirements into feasible, compliant and fit-for-purpose designs and specifications.
Hiện nay, với sự phát triển về mọi mặt xã hội và do vị trí địa lý của đất nước, nhu cầu về các công trình trên biển, sông, hồ để phục vụ các ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản, vận tải đường thủy, du lịch trên mặt nước và chương trình “sống chung...
images643032_a52BHhanghai_copy635840640419200000.jpg
Thuê và cho thuê tàu với các hãng tàu biển nước ngoài dưới hình thức thuê tàu trần và thuê tàu định hạn.
Với đa dạng các hình thức cho thuê như: cho thuê thiết bị theo ngày và thuê dài hạng...
steel_916651f635874995372537109.jpg
Cung ứng vật tư cho ngành dầu khí.
dich_vu_Logg13635840640102140000.jpg
Đội ngũ chuyên gia dự đoán áp suất vỉa trong khi khoan của PVD Logging với kinh nghiệm thực tế, sự năng động đã nhận được đánh giá rất cao của các công ty dầu khí...