Đóng tàu và cấu kiện nổi, Kiểm tra và phân tích kỹ thuật, Chuẩn bị mặt bằng, Xây dựng công trình đường bộ...
Hiện nay, với sự phát triển về mọi mặt xã hội và do vị trí địa lý của đất nước, nhu cầu về các công trình trên biển, sông, hồ để phục vụ các ngành cô...