Cho thuê tàu biển
(Ngày đăng: 16/07/2011 Lượt xem: 1565)

 

Tàu Inlaco Express, trọng tải 34.096 DWT

 

Tàu Inlaco Bright, trọng tải 23.592 DWT

 

Tàu Inlaco Accord, trọng tải 23.986 DWT

 

Tàu Thanh Sơn, trọng tải 7.165 DWT

 

Tàu Thanh Thủy, trọng tải 6.500 DWT

 

Tàu Thanh Ba, trọng tải 7.445 DWT

 

Tàu Aquamarine, trọng tải 6.516 DWT
Tin tức liên quan: