Sáng 15/1/2016 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên ...
vietsovpetro-don-dong-khi-dau-tien-du-an-duong-ong-dan-khi-nam-con-son-2_5635876076830977109.jpg
Đúng 0 giờ 30 phút ngày 11/12/2015, dòng khí đầu tiên từ mỏ Đại Hùng, thông qua đường ống dẫn khí Đại Hùng - BK Thiên Ưng - Nam Côn Sơn 2 (giai đoạn 1...
vietsovpetro-hoan-thanh-vuot-muc-cac-chi-tieu-nam-2015635874988426397109.jpg
Ngày 29/12/2015 tại TP. Vũng Tàu, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ nă...
di-nh-huo-ng-mu-c-tieu-nghien-cu-u-khoa-ho-c-2016-2020635868981639454922.jpg
Ngày 25/12/2015 tại Hà Nội, Tiểu ban Thăm dò và Khai thác Dầu khí, Hội đồng Khoa học Công nghệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nhiê...