Định hướng mục tiêu nghiên cứu khoa học 2016-2020
(Ngày đăng: 28/12/2015 Lượt xem: 1486)
Ngày 25/12/2015 tại Hà Nội, Tiểu ban Thăm dò và Khai thác Dầu khí, Hội đồng Khoa học Công nghệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nhiệm kỳ 2014-2016 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ IV.

Tới dự kỳ họp có Tiến sỹ Phan Ngọc Trung, Thành viên HĐTV PVN; Tiến sỹ Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc thường trực PVN; TS Trần Đức Chính, Cố vấn cao cấp của PVN; Tiến sỹ Nguyễn Anh Đức, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam và các thành viên của Tiểu ban.

di-nh-huo-ng-mu-c-tieu-nghien-cu-u-khoa-ho-c-2016-2020.jpg
(Ban Tổ chức điều hành thảo luận)

di-nh-huo-ng-mu-c-tieu-nghien-cu-u-khoa-ho-c-2016-2020_1.jpg
(Kỳ họp lần thứ IV của Tiểu ban Thăm dò và Khai thác Dầu khí.)

Nội dung kỳ họp tập trung trao đổi về kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Thăm dò và Khai thác (TDKT) năm 2016, thảo luận về Chương trình nghiên cứu khoa học 2016-2020 lĩnh vực TDKT dầu khí.

Tại kỳ họp, các thành viên đã trình bày và thảo luận về một số dự án cụ thể như: Các phát hiện dầu khí mới đây và phương hướng tìn kiếm thăm dò ở khu vực phía Bắc bể Sông Hồng; Cập nhật kết quả các giếng khoan cấu tạo Cá Tầm, Lô 09-3/12 và phương hướng tìm kiếm thăm dò tiếp theo; Một số vấn đề về phát triển cụm mỏ Kim Long – Ác Quỷ – Cá Voi; Dự kiến công tác điều tra chi tiết một số cấu trúc địa chất có triển vọng gas hydrate ở các vùng biển Việt Nam và Dự án “Điều tra, khảo sát, đánh giá cấu trúc địa chất, đặc điểm địa động lực khu vực nước sâu từ 200-3000m ở Biển Đông nhằm khoanh định vành đai triển vọng dầu khí và tiền đề tài nguyên khoáng sản liên quan gắn liền với chiến lược bảo vệ chủ quyền quốc gia”.


di nh huo ng mu c tieu nghien cu u khoa ho c 2016 2020

(Các thành viên Tiển ban thảo luận, đóng góp ý kiến vào các đề tài, dự án)

Tiểu ban TDKT đã trình bày dự thảo định hướng và mục tiêu Chương trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2020 lĩnh vực TDKT dầu khí gồm có các chương trình như: Nghiên cứu về tổng kết, đánh giá công tác tìm kiếm thăm dò, khoan – khai thác; nghiên cứu về địa chất, tìm kiếm thăm dò, đánh giá tiềm năng; nghiên cứu về ứng dụng công nghệ mới trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí; nghiên cứu về chế độ tối ưu hóa chế độ khai thác, cải thiện khai thác thứ cấp, nâng cao hiệu quả thu hồi dầu, khai thác khí và condensate trong khí….

Các thành viên và lãnh đạo Hội đồng KHCN Tập đoàn đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể để hoàn thiện Chương trình phù hợp với điều kiện, năng lực KHCN của ngành Dầu khí nhằm bảo đảm các chương trình được thực hiện một cách hiệu quả nhất trong bối cảnh giai đoạn trước mắt còn nhiều khó khăn và thách thức.

(Theo Petrotimes)